Esther Lindalen Rohde Garder

Advokat og partner

  esther@gille.no

   934 01 211


Spesialkompetanse

 • Offentlige anskaffelser
 • Entrepriserett
 • Offshore- og leveransekontrakter 


Erfaring 

 • Store og komplekse offshorekontrakter 
 • Bistått både oppdragsgiver og leverandør som rådgiver, kvalitetssikrer, forhandler og prosessfullmektig innen offentlig anskaffelser
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranse
 • Bistand ved utarbeidelse av tilbud
 • Bistand ved klager og rettslige prosesser, hovedsakelig midlertidige forføyninger
 • Faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektronisk innkjøpsprogram for oppdragsgivere som er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser
 • Faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektroniske kurs innenfor regelverket om offentlige anskaffelser
 • Skrevet en rekke artikler om offentlige anskaffelser, og opptrådt som ekspert i en dokumentar utarbeidet av TV2 om offentlige anskaffelser. 


Annet 

 • Rohde Garder har drevet omfattende kursvirksomhet, om bl.a. innholdet i regelverket om offentlige anskaffelser, for en rekke statlige og kommunale etater, samt andre oppdragsgivere og leverandører som berøres av regelverket om offentlige anskaffelser.
 • Rohde Garder er en av to forfattere av den omfattende kommentarutgaven til regelverket om offentlige anskaffelser
 • Hun har fast spalte og besvarer spørsmål i nettavisen til Teknisk Ukeblad. 
 • Rohde Garder er en av redaktørene i EasyFind, som er Gyldendals juridiske elektroniske database for offentlige anskaffelser. 


Utdannelse 

Juridisk embetseksamen, UiO 1998 


Bakgrunn 

 • Partner, Gille Advokater DA (fra 2006) 
 • Fast advokat/fullmektig, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS (1998-06) 
 • Dommerfullmektig Stjør- og Verdal tingrett (1999-2001)