Avtalegjennomgang

En avtalegjennomgang før du inngår en avtale, er en liten investering og kan spare deg for plunder og kostnader senere. En avtale kan ses på som en strukturert måte å kommunisere på. Er avtalen dårlig, blir kommunikasjonen dårlig. Da oppstår misforståelser, og ofte tvister. Vi er eksperter på avtaler innen våre spesialområder.

Ta kontakt

Hva gjør vi? 

  • Først klargjør vi målene med avtalen sammen. 
  • Deretter går vi igjennom avtalen. 
  • Du kan få kommentarene muntlig, rett i dokumentet, i en epost eller notat, korreksjon direkte i teksten (med market tekst) eller en kombinasjon av dette. 
  • Vi avslører fellene, og viser deg hva som kan bli bedre. 

På våre spesialområder kan vi tilby unik kompetanse og erfaring. Les mer om våre andre tjenester.

Hva koster det? 

Prisen varier med avtalens lengde, kompleksitet, språk, lovvalg, hvor mye teksten skal bearbeides og hvordan tilbakemeldingen ønskes. Det kan bety fra en halv time til mange timers arbeid. Vi gir gjerne et estimat på kostnad før arbeidet starter. 


Ta gjerne direkte kontakt med wilfred@gille.no for ytterligere informasjon.