Kontrakter som sikrer alle involverte parter

Våre advokater har spesialisert seg særlig på leveransekontrakter innen entreprise, verksted og fabrikasjon, olje, offshore og IT.

Kontaktperson

Entreprise 

Vi bistår med byggekontrakter mellom entreprenører og byggherrer i store og små entrepriser. Vi representerer byggherrer, entreprenører og rådgivere. 


Typiske arbeidsområder er: 

 • Utvikling eller vurdering av anbudsgrunnlag 
 • Kontraktsforhandlinger 
 • Prosjektgjennomføring 
 • Tvisteløsning 
  • forhandlinger 
  • voldgift 
  • domstoler

Verksted og fabrikasjon

Våre advokater bistår verksteder og andre som leverer spesialtilpassede produkter. 


Typiske leveransevilkår inkluderer: 

 • NLM, NL mfl. 
 • ORGALIME 
 • NS 
 • Selskapsspesifikke vilkår

Offshore

Kontraktene i offshore utmerker seg ved sin størrelse, kompleksitet og internasjonale natur, og krever spesialkompetanse. Våre advokater har inngående kunnskap om ulike leveranseavtaler også innen offshore. Vi kan hjelpe deg med kontrakter innen offshore, herunder: 

 • Kommersielle og avanserte leveranse- og tjenestekontrakter, prosjektallianser og samspillsmodeller 
 • Entrepriser og leveransekontrakter for anlegg for oljeutvinning, modifikasjoner av slike, produksjon og transport 
  • rigger 
  • plattformer 
  • undervannsinstallasjoner 
  • FPSO 
  • prosessanlegg 
 • Større og mindre leveranser av utstyr og materiell, engineering/prosjektering, service og rådgivning 
 • Utvikling av ny teknologi og teknologioverføring m.v. 

Advokatene bistår også bedrifter med:

 • Opplæring i kontraktsadministrasjon 
 • Utvikling av standardvilkår 
 • Utarbeidelse av oppfølgningsprosedyrer
Kontraktsarbeid hos Gille advokater DA

Kontaktperson

Wilfred Rohde Garder

  wilfred@gille.no

   922 86 209