IT-kontrakter

En kontrakt eller en avtale, er et redskap for strukturert kommunikasjon. God kommunikasjon forebygger misforståelser, som forebygger tvister. Kontrakter er med dette risikostyringsverktøy.

Kurs innen IKT-kontrakter

Vi har erfaring du drar nytte av 

Avtaler om leveranse av informasjonsteknologi er noe av det mest utfordrende avtalearbeidet som finnes. I tillegg til at leveransene er uvanlig sammensatte og komplekse, kan en leveranse også berøre mange rettsområder og lovregler. 


Vi har lang erfaring med bistand ved utforming og inngåelse av IT-kontrakter og hjelper deg med å sikre en god og balansert avtale.

Kurs innen IKT-kontrakter

Vi holder også følgende kurs om IKT-kontrakter:

Grunnkurs

  • Oversiktskurs gjeldende IKT-kontraktsstandarder (Statens standardavtaler (SSA), IKT-Norge og Dataforeningen) 
  • Grunnkurs IKT leveranseavtaler 
  • Grunnkurs IKT utviklingsavtaler 
  • Grunnkurs IKT driftsavtaler 
  • Grunnkurs IKT outsourcing 

Kursvarighet: 2- 6 timer (tilpasses ønsket dybde/bredde).

Klikk her for påmelding

Fordypningskurs

  • Statens standardavtaler (SSA), utviklingsavtalene 
  • Forbehold til Statens standardavtaler (SSA), inkludert forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser 
  • Smidig (agile) utvikling, herunder PS 2000 smidig 
  • Anskaffelse av fri programvare, herunder hensynet til SSA og IKT-Norges avtalestandarder 

Kursvarighet: 2- 6 timer (tilpasses ønsket dybde/bredde)

Klikk her for påmelding

Kontaktperson

Wilfred Rohde Garder

  wilfred@gille.no

   922 86 209