Våre tjenester

Våre tjenester ytes hovedsaklig innen våre spesialområder. Er det oppdrag som krever en annen spesialkunnskap enn den vi besitter, så finner vi frem til en ekspert innen det aktuelle område i andre advokatfirmaer.

Finn ut mer

For våre generelle priser og vilkår, se nederst på nettsiden. Som oftest fakturerer vi vårt arbeid basert på medgått tid og en avtalt timepris basert på oppdragets kompleksitet og leveringsfrist. Stadig flere tjenester har vi imidlertid etablert som fastprisede tjenester. Klikk deg videre for å lese mer om utvalgte tjenester, hvor vi på de fleste områder kan tilby fastprisede tjenester. Om du ikke finner en tjeneste du ønsker fast pris på, eller har andre spørsmål, så er det m.a.o. bare å ta kontakt. Alle priser er oppgitt eks. mva.