Vi representerer både det offentlige og leverandører

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og stiller omfattende krav både til offentlige oppdragsgivere og til leverandører. Vi har gjennomført mer enn 100 konkurranser for det offentlige og prosedert mer enn 20 rettslige tvister innenfor området for offentlige anskaffelser.

Kontaktperson

Vi har ekspertisen som kreves 

Gille Advokater DA har Norges fremste ekspertise innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Vi representerer både det offentlige og leverandører som ønsker å ha det offentlige som kunde. 


En av våre advokater har vært med på å skrive kommentarutgave til regelverket og er en av de advokater i Norge som har arbeidet mest med problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser.

Gille Advokater bistår i alle faser av anskaffelsesprosessen, herunder:

Offentlige oppdragsgivere

 • Planlegging av anskaffelsen - definering av behov 
 • Valg av anskaffelsesprosedyre 
 • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag 
 • Kunngjøring 
 • Bistand ved spørsmål om avvisning 
 • Evaluering av tilbud 
 • Klagebehandling 
 • Rettslige prosesser

Leverandører

 • Opplæring i regelverket 
 • Vurdering av konkrete saker 
 • Gjennomgang av konkurransegrunnlag for å identifisere forhold av særlig stor betydning for utformingen av tilbud 
 • Gjennomgang av tilbudet for å sikre at det ikke foreligger forhold som kan føre til avvisning fra konkurransen 
 • Gjennomgang av forbehold 
 • Forhandlinger 
 • Klager 
 • Prosess 
 • Bedriftsinterne kurs (grunnleggende og viderekomne) om hvordan man kan posisjonere seg best i en konkurranse

Kontaktperson

Esther Lindalen Rohde Garder

  esther@gille.no

   934 01 211