Forhandlinger

"Du får ikke det du fortjener, du får det du forhandler." skrev forhandlingsguruen Dr. Chester Karrass. Et vellykket forhandlingsresultat kan være forskjellen på gevinst og tap. Det forutsetter klare mål, strategier, planlegging. Og gjennomføring.

Ta kontakt

Vi har gjennomført utallige små og store forhandlinger. Om det står om prinsipper eller milliardverdier, er målet vårt alltid det samme - et best mulig resultat for deg som klient. 


Hva gjør vi? 

  • Klarlegger dine mål med forhandlingen, tålegrense, muligheter og partenes interesser (planlegging) 
  • Gjennomfører, som bisitter, leder eller bak kulissene 
  • Sørger for dokumentasjon, underveis og i en endelig avtale 
  • Sørger for fremdrift, om en slik funksjon ønskes 
  • Påviser risiko etterhvert som den oppstår, så du kan velge om og hvordan du vil ta den

Fordi vi skal skape et godt resultat for deg, er vi ikke "sand i maskineriet". Ofte ser vi at vi heller kan fungere som "olje", ved å fjerne usikkerhet der den ikke er reell eller håndtere denne.

Hva koster det? 

Fordi forhandlinger som regel er utforutsigbare, forhandler vi for deg på timer. For at kostnaden skal blir forholdsmessig, avtaler vi på forhånd hvordan du ønsker å bruke oss.

 

Timepriser finner du her. Med rammeavtale eller Juridisk avdeling får du rabatt. Ta gjerne direkte kontakt med wilfred@gille.no for videre oppfølging.