Wilfred Rohde Garder

Advokat med møterett for Høyesterett og partner

  wilfred@gille.no

   922 86 209


Spesialkompetanse

 • IT-rett
 • Entrepriserett
 • Offshore- og leveransekontrakter 


Erfaring 

 • Omfattende virksomhet innen rådgivning, kontraktsarbeid, forhandlingsbistand og tvisteløsning/prosedyre i forbindelse med norsk og internasjonal kontraktsrett, herunder: 
  • Offshore entrepriser 
  • Landbaserte entrepriser 
  • IT-leveranser 
  • Teknologileveranser og teknologioverføring 
  • Utviklingsavtaler 
  • Lisensiering 
  • Service- og vedlikeholdsavtaler 
  • Driftsavtaler/SLA 
  • Outsourcing 
  • Etablering og drift av e-handelsløsninger og elektronisk betalingsformidling 
  • Internettportaler og andre internettrelaterte forhold 
  • Escrow/kildekodedeponering 
  • Anbud og anskaffelser herunder offentlige anskaffelser 
  • Prosjektadministrasjon. 


Annet 

 • Rohde Garder har en omfattende foredragsvirksomhet om leveransekontrakter, offshorekontrakter, IT-kontrakter, prosjektoppfølging m.m. for bedrifter og organisasjoner. 
 • Rohde Garder har deltatt i utarbeidelsen av og forhandlinger om en rekke standardkontrakter, og har bl.a. ledet forhandlingene for Norsk Industri mot Statoil og Hydro om offshore-standardkontraktene NF 07, NTK 07 og NTK 07 MOD.


Utdannelse 

Juridisk embetseksamen, UiO 1985 


Publikasjoner 

 • "År 2000 - Kontraktuelle problemstillinger for leverandører og kunder" 
 • "Solving Y2K disputes - Contractual challenges in Norway" 
 • "NS 3430 - regulering av rettsfølgene ved mangelfull oppfyllelse" 
 • "NS 8405 - kommentarutgave" - medforfatter


Bakgrunn 

 • Partner, Gille Advokater DA (fra 2007) 
 • Partner Advokatfirmaet Haavind Vislie (2000-2007) 
 • Partner Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard og Kolrud (1992-1999) 
 • Advokat, advokatfirmaet Vislie, Ødegaard og Kolrud (1988-1991) 
 • Dommerfullmektig og Kst.sorenskriver, Heggen og Frøland Sorenskriverembete (1987-1988) 
 • Konsulent Justisdepartementet (1986-1987)