Juridisk avdeling

Lei av lang avstand til advokathjelp? Lei av å bruke mye tid på å få tak i en ny advokat hver gang det er behov? Lei av uforutsigbare regninger? Lei oss og få din egen juridiske avdeling!

Ta kontakt

Hva gjør vi? 

Vi kan f.eks: 

  • Sitte hos dere på avtalte dager 
  • Tilkalles når det er behov 

De ansatte får et telefonnummer/e-mail adresse, som de kan bruke når de trenger juridisk assistanse. Dersom dere har hasteoppdrag vil vi gi det vår høyeste prioritet.

Hva koster det? 

En fast tilknyttet advokat sparer tid og penger. Om dere f.eks. trenger en advokat hos dere en halv dag i måneden eller to dager i uken bestemmer dere selv.

Ved å ha en advokat "internt" kan små og store avklaringer skje raskt, terskelen for å kvalitetssikre beslutninger juridisk blir lav, og intern læring blir stor.


Ta gjerne kontakt med oss på post@gille.no eller på telefon 22 51 96 00 for ytterligere informasjon.