Kontrakter

En kontrakt eller en avtale, er et redskap for strukturert kommunikasjon. God kommunikasjon forebygger misforståelser, som forebygger tvister. Skuffede forventninger kan unngås, og lønnsomme og varige relasjoner kan bygges.

Ta kontakt

For å skape god kommunikasjon gjennom gode avtaler, er det mange brikker som må på plass. Å lage og sette disse sammen er vår spesialitet. 


Hva gjør vi? 

Vi utarbeider gode kontrakter innen disse områdene, enten på din instruks, eller som resultat av forhandlinger: 

 • IT 
 • Olje og offshore 
 • Offentlige anskaffelser 
 • Entreprise 
 • Utstyrsleveranser 
 • Forhandler/agentsituasjoner 
 • Andre kommersielle kontraktsforhold 

Dette kan gjelde

 • Standardbetingelser 
 • Anbudsgrunnlag og tilbud 
 • Risikoanalyse 
 • Anbudsevalueringer
 • Rettighetsregulering 
 • Interne rutiner for oppfølgning og gjennomføring av kontrakter Kostnaden til en god avtale kan bli din beste investering. 


Hva koster det? 

Prisen avhenger av størrelse og kompleksitet. Vi kan: 

 • Gi fastpris (på et førsteutkast eller prosess) 
 • Gi estimat 
 • Utarbeide på løpende timer 

Timepriser finner du her. Med rammeavtale eller Juridisk avdeling får du rabatt. Ta gjerne direkte kontakt med wilfred@gille.no for videre oppfølging.