Rammeavtale

Vi kan tilby rammeavtale hvor du blant annet får en årlig rabatt og beste prioritet i perioden.

Ta kontakt

Ved inngåelse av en rammeavtale vil vi: 

  • Gi en årlig rabatt 
  • Ha et oppstartsmøte hvor vi blir enige om ønsket samarbeidsform, team og kontaktpersoner 
  • Gi beste prioritet i hele avtaleperioden

Hva koster det? 

Ta gjerne kontakt med oss på wilfred@gille.no eller på telefon 22 51 96 00 for ytterligere informasjon.