Tvisteløsning / rettsaker

Tvister er normalt det siste en virksomhet ønsker. Den forstyrrer og skaper negativt fokus. Men av og til kan det være enda mer negativt å akseptere en dårlig løsning enn å ta en konfrontasjon.

Ta kontakt

Hva gjør vi? 

  • Forhandler for deg, for å finne en løsning du kan leve med 
  • Megler, i retten eller mellom to parter, for å finne en løsning 
  • Prosederer for en domstol (inkl. voldgift), om ingen løsning oppnås

I saker med store dokumentmengder bruker vi spesielle prosesstøttesystemer, som muliggjør gjenfinning av viktige bevis på kortere tid. Bedre og billigere for deg. 


På disse og andre områder kan vi tilby unik kompetanse.

Hva koster det? 

Kostnadene varierer med omfang og kompleksitet. Før vi setter igang, kan vi gi deg et estimat.

 

Timepriser finner du her. Med rammeavtale eller Juridisk avdeling får du rabatt. Ta gjerne direkte kontakt med wilfred@gille.no eller til post@gille.no så hjelper vi deg videre.